Voor de toeslagen geldt dat de hoogte van de toeslagen afhankelijk is van inkomen en vermogen. Het komt regelmatig voor dat op het eind van enig jaar iemand de maximale zorgtoeslag of huurtoeslag kan krijgen vanwege een laag inkomen. Bij een verhoging van het loon wordt vaak niet gedacht aan de consequenties voor de toeslagen. Het kan zomaar zijn dat bij de volgende aangifte inkomstenbelasting blijkt dat het loon zodanig is gestegen dat er minder recht op toeslagen is, of zelfs geen toeslagen. Het is raadzaam om dit minimaal 1 keer per jaar na te (laten) kijken in geval van twijfel.

Niemand houdt van belasting betalen of de jaarlijkse belastingaangifte te doen. Toch kan het doen van de aangifte inkomstenbelasting zinvol zijn.

Wat regelmatig mis gaat is dat er geen rekening wordt met heffingskortingen die onterecht door de Belastingdienst uitbetaald worden maar waar dus eigenlijk geen recht op bestaat. Bijvoorbeeld als u een of meer uitkeringsinstanties naast elkaar hebt, bijvoorbeeld een uitkering of loon. Een van deze uitkeringsinstanties mag de loonheffingskorting toepassen maar in de praktijk gebeurt het regelmatig dat beide uitkeringsinstanties deze toepassen met als gevolg dat de te veel ontvangen heffingskorting (is te weinig betaalde belasting) terugbetaald moet worden aan de Belastingdienst. Of als u een ZZP`er bent die vanwege meer fiscale voordelen geen of weinig inkomstenbelasting betaalt toch maandelijks een bedrag inzake de algemene heffingskorting op zijn bankrekening gestort krijgt.