Voorkomen is beter dan genezen

Regelmatig komen klanten bij ons met een administratie waarin veel fouten zijn gemaakt. Een administratie met fouten resulteert in een foute aangifte omzetbelasting (BTW), inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook geeft een administratie met fouten geen goed inzicht in het reilen en zeilen van de onderneming voor het betreffende jaar maar ook voor in de toekomst. Een foute administratie kan resulteren in het maken van slechte beslissingen in de toekomst. Het voortbestaan van de onderneming kan op die manier bedreigd worden. Zie ook de notities onder aan deze pagina.
Vaak worden gemaakte fouten niet tijdig herkend waardoor het steeds lastiger wordt om vaste gewoontes en werkwijzes te veranderen. Zie voor voorbeelden verder in de tekst.

Hetzelfde geldt voor een starten van een nieuw bedrijf. Vaak wordt gedacht dat het oprichten van een bedrijf alleen maar de gang naar de Kamer van Koophandel is om daarna te beginnen met ondernemen. Vaak is de administratie een “ondergeschoven kindje”. “Waarom zou ik de administratie uitbesteden, dat kan ik toch zelf wel doen”wordt vaak gedacht.

Tip: let op de aandachtspunten van de belastingdienst bij een eventuele controle. (bron ZZP Nederland)

https://www.zzp-nederland.nl/blog/controle-door-de-belastingdienst-hoe-gaat-dat-in-zijn-werk?utm_source=ZZP+Nederland+-+Nieuwsbrief&utm_campaign=594bf5959d-juli_2022_nr14&utm_medium=email&utm_term=0_68210bade8-594bf5959d-80349925

Ons administratiekantoor kan vooraf adviseren en begeleiden bij de oprichting van een bedrijf om niet achteraf tot de ontdekking te komen dat een en ander niet helemaal goed is gegaan. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend, hierin kan worden geïnventariseerd wat uw wensen zijn en wat er gedaan moet worden om een goede administratie op te zetten zonder problemen achteraf. Eventueel kan ook al een indicatie worden gegeven van de kosten.

Een goede boekhouder hoeft niet duur te zijn en kan op termijn zelfs heel veel geld besparen.

Aandachtspunten:

Een prive bankrekening wordt gebruikt als zakelijke bankrekening. Er is dus geen scheiding tussen zakelijke posten en prive posten. Dit geeft verwarring bij de verwerking van de bank in de administratie. De kans bestaat dat prive posten ten onrechte als zakelijke posten worden aangemerkt en andersom.

Wat veel beginnende ZZP`ers denken is dat je een bedrijfsauto moet aanschaffen. Dat is echter niet zo! Ook je eigen auto kan een ‘bedrijfsauto’ zijn. Elke auto waarin minder dan 500 ‘privékilometers’ per jaar gereden wordt, kan aangevoerd worden als bedrijfsauto. Let op: of het uiteindelijk voordeliger is als ZZP`er om je auto officieel ‘bedrijfsauto’ te maken hangt o.a. af van de bijtelling, en een aantal andere factoren. Check altijd van tevoren wat voor jou het gunstigst is. Indien de prive auto zakelijk wordt gebruikt kan een vergoeding worden gevraagd van € 0,19 per kilometer inclusief BTW. De BTW is als voorbelasting aftrekbaar in de BTW aangifte.

Als het bedrijf begint te groeien is het vaak nodig dat de eigenaar het niet alleen meer kan bijhouden. Het komt zeer regelmatig voor dat kinderen meewerken in de onderneming van de ouder(s). Als de kinderen hiervoor een vergoeding krijgen is het fiscaal veelal aan te bevelen dit niet als zakgeld te verwerken, maar als salaris. Dit salaris vormt voor het bedrijf immers een aftrekpost, terwijl het salaris meestal onbelast is bij de kinderen, door toepassing van heffingskortingen. Wel moet het kind dan aangifte voor de inkomstenbelasting doen om eventueel te veel inkomstenbelasting terug te krijgen. De vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. De Belastingdienst stelt hieraan namelijk enkele voorwaarden met betrekking tot de uitkering Kinderbijslag en Studiefinanciering.

Ook is goed denkbaar dat de hoeveelheid en de aard van de inbreng van de meewerkende echtgenoot zodanig is dat de ondernemer met zijn echtgenoot een maatschap of vennootschap onder firma aangaat. Op die wijze geniet de meewerkende echtgenoot winst uit eigen onderneming. Indien de partner meewerkt in een onderneming die de vorm van een B.V. heeft, liggen de zaken eenvoudiger. De meewerkende echtgenoot zal dan een dienstbetrekking door middel van een arbeidsovereenkomst aangaan met de rechtspersoon.

 

Nog wat ander nieuws: