SPX Moers (DE, (interim)                                                    mei 2018 – januari 2019                                           
Assistentie productiecontroller

Diverse rapportages (Excel)
Verzorgen financiële boekingen ERP pakket Pro Alpha
Maandelijkse aangifte omzetbelasting
SOX Testing

 Martin Glas bv                                                                       oktober 2017 – april 2018
Hoofd financiële administratie
Financiële verslaglegging voor 8 bedrijven binnen de Martin Glas groep.

Controle grootboek
Analyses boekhouding (vaste activa, voorraden, debiteuren, crediteuren, overlopende posten, salarisadministratie, bankboekingen, BTW, VPB, latente belastingen, cashflow management en planning.
Maandelijkse financiële rapportages, weekrapportages en jaarwerk.
Onderhouden van contacten met externe accountants
Opschonen financiële administratie.

Vion Food Nederland bv (shared service center)              2012 – april 2017
Financial Accountant / General Ledger Accountant
Verantwoordelijk voor enige van de grootste dochterbijven (Vion Retail Nederland bv, Distrifresh bv, Encebe Vleeswaren bv, Vion Apeldoorn bv)

Controle grootboek
Analyses boekhouding (vaste activa, voorraden, debiteuren, crediteuren, overlopende posten, salarisadministratie, bankboekingen, BTW, VPB, latente belastingen, cashflow management en planning.
Mede uitvoeren van kosten analyses in samenwerking met de controllers.
Maandelijkse financiële rapportages, weekrapportages en jaarwerk.
Onderhouden van contacten met externe accountants en group-auditors.

Projecten Vion Retail Nederland bv:
Verbeteren van financieel ERP system Navision
Nieuwe rapportages maken binnen Navision
Verpakkingsbelasting
Opschonen database Navision

 Distrifresh BV            (Vion Food Group)                                  2007 - 2012
Financial Accountant
Geheel opnieuw opzetten en inrichten financiële administratie.
Inrichten financieel pakket (Navision)
Onderhoud en probleemoplossing financieel pakket
Crediteuren administratie, inboeken facturen, betalingen aan crediteuren.
Periodieke rapportage voorbereiden, analyse en controle van de periodieke cijfers.
Het verzorgen van  periodieke rapportages.

Encebe Vleeswaren BV (Vion Food Group)            2000-2007
Administratief medewerker.
Crediteuren administratie, inboeken facturen, betalingen aan crediteuren.

Periodieke rapportage voorbereiden, analyse en controle van de periodieke cijfers.
Het verzorgen van periodieke en jaarlijkse rapportages.
Voorzitter ideeënbuscommissie.
Voorzitter ondernemingsraad.
Mede implementeren nieuw ERP pakket Navision                                                                   

Staalbouw Hendriks BV                                            1985-2000
Hoofd financiële administratie

Hoofd automatisering:
1) Het onderhouden van computers en software in technisch opzicht.

2) Het implementeren van een nieuw financieel systeem met gekoppelde modules voor telebanking, projectregistratie en urenregistratie.
KAM-coordinator (Kwaliteit, Arbo. Milieu, ISO), bestaande uit:
     1)   Samenstellen en bijhouden van het kwaliteitshandboek,
     2)   Het voorbereiden en verzorgen van interne audits.
Salaris-administrateur.
Project-administratie, urenverantwoording en rapportage aan de directie ter voorbereiding van de facturatie.
Facturatie aan debiteuren, alsmede debiteurenbewaking.
Verzorgen van nacalculaties, incidenteel verzorgen van voorcalculaties.
Opzetten van een nieuw kostprijsverantwoordingssysteem. (geautomatiseerd)