Administratiekantoor Baets werkt met uurtarieven want tijd is geld.
Uren administratie / advies: € 42,50

Prijs is op uurbasis, wordt er een half uur gewerkt dan wordt een half uur doorberekend, wordt er een kwartier gewerkt dan wordt een kwartier berekend, enz.

Vaste prijzen:

Aangiftes inkomstenbelasting particulieren: € 42,50, normale standaard aangifte of verkorte aangifte, voor meer complexere aangifte € 60,– (bijv. lijfrente, beleggingen, e.d.)

Aangifte inkomstenbelasting VOF                 : € 60,–, normale standaard aangifte, voor meer complexere aangifte prijs in overleg

Controle en aanpassen toeslagen € 12,50

Aangifte erfbelasting: Richtprijs € 85,–, afhankelijk van complexiteit aangifte kan dit meer of minder worden.

Jaarrekening  eenmanszaak / VOF: € 65,– (inclusief controle administratie)
Salarisadministratie: € 35,75  per medewerker per kwartaal.

Voor de BV:
Jaarrekening,  samenstellingsverklaring, aangifte vennootschapsbelasting en deponering jaarstukken Kamer van Koophandel: € 400,– (vaste prijs)
Indien een accountantsverklaring gewenst wordt dan hebben wij hier een derde partij voor, prijs op aanvraag.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.